Free Swedish Listening Resources: School

 


 ← return to list of resources


 

 

I Sverige så börjar man skolan när man är antingen 6 eller 7 år gammal. Och dessförinnan kan man gå ett eller två år i förskolan, vilket jag gjorde då, där man mest då leker och gör olika aktiviteter. Sedan går man tre år i lågstadiet, sedan är det tre år i mellanstadiet, ja till årskurs 6 då. Sedan är det högstadiet i tre år och det är upp till att man är väl 15 år gammal. Det är det som är den obligatoriska skolan i Sverige. Sedan går ju nästan allihop i gymnasiet också och det är under gymnasietiden, det är tre år då, då får man välja inriktning, om man vill läsa mer naturvetenskap eller humanistiska ämnen, språk osv,  eller kanske en praktisk utbildning också.

 

 

 

In Sweden you start school when you are either 6 or 7 years old. And before that you can go one or two years in pre-school, which I did then, where you mostly play and do different activities. After than you go three years in Primary School, then three years in Middle School, until grade 6. And then it’s High School (secondary school) during three years, and that’s until you are 15 years old I guess. That’s the compulsory school in Sweden. Then, almost everybody goes to upper secondary school (High School) and it’s during High School that you can choose focus, if you want to study more science, humanities, languages etc., or perhaps a practical education as well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of page ↑

Comments