Free Swedish Listening Resources: Transportation

 


 ← return to list of resources


 

 

I Sverige så är bensinen väldigt väldigt dyr så att folk försöker väl att köra ganska så lite bil. Så oftast… jag brukade nästan alltid cykla till jobbet förr, cykla eller kanske till och med gå, även om det kanske tog en.. nästan en timma i så fall att gå. I städer som Göteborg till exempel så är det ju väldigt många som cyklar, till och med på vintern för att det är oftast inte så mycket snö så att även om det är kallt så kan man ändå ta på sig bra med kläder och så går det väl ganska bra att cykla ändå. Annars i Göteborg åker man ju spårvagn, det är väldigt praktiskt, och bussar finns det ganska många. Och mellan städer så går det rätt så mycket tåg linjer också, och tåg tycker jag är ett trevligt transportmedel. Ja, det är väl det som finns.

 

 

 

In Sweden gasoline is very very expensive so people try to drive quite little. So often… I almost always biked to work before, biked or even walked, even if it would take an… maybe an hour in that case to walk. In cities like Gothenburg, for example, there are a lot of people who bike, even in the winter, because there is usually not so much snow, so even if it’s cold, you just put on good clothes, and then I guess it works fine to bike anyway. Otherwise in Gothenburg, you can take the tram, that’s also very practical, and there are quite many buses also. And between cities there are quite many trains as well, and trains, I think, are a very pleasant means of transport. Yes, I guess that’s what there is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of page ↑

Comments