Free Swedish Listening Resources: Transportation 2

 


 ← return to list of resources


 

 

Jag själv bor ute på landet, ungefär en 35 km från närmaste stad. Så vi är ganska beroende av att vi har en egen bil så vi kan åka när vi behöver åka och handla, för det finns heller ingen affär på så nära håll. Det finns bussturer som går till denna stad, men man är lite lat och bekväm och tycker att det är rätt skönt att bara stiga i bilen hemma vid dörren nästan och åka iväg. Annars ska man egentligen gynna de här kommunala transportmedlen och inte köra så mycket bil och smutsa ner miljön. Sedan finns det ju tåg, men att det går inga järnvägsspår förbi där vi bor inte, utan i så fall får man åka till närmaste stad som då låg 35 km bort. Där finns ju bra kommunikationer med tåg. Man kan åka norrut, Göteborg eller ja fortsätta upp igenom och komma Norge, Oslo. Eller också så kan man ta tåget mot Stockholm och norrut i Sverige. Det går ju ganska snabba tåg överallt på de där stora linjerna. Sedan kan man också åka söderut, och det blir väl närmast Malmö, Köpenhamn som man kommer till då. Och därifrån kan man ju flyga från denna  flygplatsen i Köpenhamn. Där kan man ju flyga ungefär vart som helst i världen. Ja ,det finns ju flygplatser även i Sverige förstås, i Göteborg, men de har ju inte så… alltså sådana där interkontinentala trafiklinjer, utan det är ju mer lite inom Europa och så vidare. Annars om man vill vara riktigt duktig och miljömedveten och tänker på sin hälsa och sin kondition, då ska man cykla. Och det är väldigt många som gör i Sverige. Och det finns väldigt bra utbyggda cykelbanor runt städer och så vidare och utanför städer också. Så att cykel är väl ett bra transportmedel.

 

I live in the countryside, about 35 km from the nearest town. We are quite dependent on having our own car so we can drive when we need to go shopping, because there is not any shops close by. There are buses which go to that city, but one is a bit lazy and comfortable and thinks it’s quite nice to just step inside your car, at  your door almost, and just drive off. Otherwise you should maybe benefit the local transport and not drive as much car and pollute the environment. Then there are trains, but there are no railways around where we live, so in that case you would need to go to the closest town, which was 35 km away then. From there there are good communications with train. You can travel north, Gothenburg, or well, continue up and get to Norway, Oslo. Or you can take the train to Stockholm and the north of Sweden. There are quite fast trains now everywhere on those lines. You can also go south, and then the closest would be Malmö, Copenhagen that you get to then. And from there you can take a flight from the airport in Copenhagen. From there you can fly almost anywhere in the world. Well, there are of course airports in Sweden too, in Gothenburg, but they don’t have so… I mean those intercontinental airlines, and it’s more within Europe and so on. Otherwise, it you want to be really good and environmentally conscious and think about your health and and fitness, then you should ride a bicycle. And there are many people who do that in Sweden. And there are very well constructed bike lanes around the cities etc, and also outside the cities. So bicycle is a good means of transport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of page ↑


© 1997 - 2015 Jennifer Wagner
• E-mail: ielanguages [at] gmail [dot] com