Free Swedish Listening Resources: Living in Sweden

 


 ← return to list of resources


 

 

Jag kanske kan försöka prata lite om bostäder i Sverige, hur människor egentligen bor. Ute på landet så bor ju de flesta människor i sina egna hus, eller också finns det vissa hyreslägenheter. Och om man kommer in i ett svenskt hem så, jag vet inte om det skiljer sig så mycket från andra länder, men man kommer först in i en hall där man hänger av sig kläderna och ställer sina skor och så vidare. Och det är ju typiskt svensk; man går ju inte in i ett hus med skorna på. Dem sätter man i hallen, alltså, även om man är den mest elegant festklädda människa, så tar man av sig skorna ändå..och det tycker jag är riktigt… ja, jag gillar det inte.

Sedan kommer man oftast in i ett stort vardagsrum och där har man ju då lite bekväma fåtöljer och bord, och där har man oftast en TV också. Och sedan om man går åt andra hållet då kommer man oftast in i en matvrå där man sitter och äter som är liksom i anslutning till köket där man lagar sin mat. Och sedan brukar det väl ofta finnas två, eller tre eller kanske fler sovrum, beroende på hur stor familjen är. Och på golvet har man oftast trägolv, eller också någon typ av parkett. Och i köket är det väl, ja brukar det vara några klinkers eller stenplattor eller någonting sådant. Förresten badrum har man ju också då förstås,  toalett och badrum. Och där har människor oftast  nu förtiden kakel på väggarna och stenplattor på golvet. Förut hade man i… ofta någon typ av plastbeläggning, men att, det är ett steg bättre om man har lite kakel på väggarna. Sedan vet jag inte, i köket har man ju då, en spis, och kylskåp och frys, och diskbänk och diskmaskin, och en… ofta en mikrovågsugn också. Och köken brukar vara väldigt välplanerade och bekväma i svenska lägenheter och hus.

 

Maybe I can try to talk a bit about housing in Sweden, how people actually live. Out in the country most people  live in their own house, or there are some rental apartments. And if you come into a Swedish home so, I do not know if it differs so much from other countries, but you will first enter into a hallway where you hang your clothes off and take your shoes off and so on. And that’s typically Swedish, you can not enter a house with shoes on. You leave them in the hall, I mean, even if it is the most elegantly dressed person, you take off your shoes anyway .. and I think this is really … Yes, I don’t like it.

 Then you usually get to a large living room and there you have some comfortable chairs and tables, and there is usually a TV too. And then if you go in the other direction then you usually get to a dining area where you sit and eat and which is connected to the kitchen where you cook your food. And then usually it well often be two, or three or even more bedrooms, depending on how big the family is. And on the floors you usually have hardwood floors, or any type of flooring. And in the kitchen there is, well, yes there are usually a few tiles or stone tiles or something like that. By the way, you also have a bathroom of course, a toilet and bathroom. And in there people  nowadays often have tiles on the walls and stone tiles on the floor. Before, they had in. .. often some type of plastic coating, but, it is a step better if you have some tiles on the walls. Then I don’t know, the kitchen then has,  a stove, and refrigerator and freezer, and sink and dishwasher, and a … often a microwave too. And kitchens are usually very well planned and comfortable in Swedish apartments and houses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Return to top of page ↑


© 1997 - 2015 Jennifer Wagner
• E-mail: ielanguages [at] gmail [dot] com